Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

info

Zásady ochrany osobních údajů

Odoslaním registračného formulára a zaškrtnutím príslušných políčok potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s „Zásadami ochrany osobných údajov“ a udeľujete spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., so sídlom Teslova 26, Bratislava 821 02, IČO: 35 923 253, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 35083/B  (ďalej len „Teva“) súhlas k spracovaniu osobných údajov v uvedenom rozsahu za účelom vyššie uvedeným na dobu až do odvolania s tým, že tieto údaje môžu byť sprístupnené subjektu poskytujúcemu IT aplikáciu s názvom Veeva, pomocou ktorej spoločnosť Teva osobné údaje spracováva.

Vaše osobné údaje budú spracované iba na účely uvedené vyššie, s ktorými ste súhlasili. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, to však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo prevedené na základe súhlasu platného pred jeho odvolaním. V zmysle príslušných právnych predpisov môžete mať tiež právo požiadať spoločnosť Teva o kópiu svojich osobných údajov, ktoré uchováva, o ich opravu, výmaz alebo o obmedzenie spôsobu ich spracovania, alebo nás môžete požiadať o prenos niektorých z týchto údajov do inej organizácie. Pre uplatnenie niektorého z vyššie uvedených práv nás môžete kedykoľvek kontaktovať: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, email: EUprivacy@tevaEU.com.