Kontakt

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
ROSUM, Bajkalská 19B
821 01 Bratislava


Hlásenie nežiaducich účinkov

Tel.: +421 2 57 26 79 11
Email: safety.sk@teva.sk