Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality, z kongresov

14th European Headache Federation Congress

Predsedníctvo EHF 2020 na čele s Zazou Katsaravom & Richard B. Liptonom * vás srdečne pozýva na 14. kongres European Headache Federation, ktorý sa koná on-line v dňoch 29. júna až 2. júla 2020 pravidelne medzi 17. a 21. hodinou.

Registrácia a účasť je pre všetkých zadarmo.

Zúčastnite sa odborného stretnutia s možnosťou diskusie s mnohými svetovými odborníkmi. Súčasťou kongresu sú plenárne zasadnutie, posterové sekcie a satelitné sympóziá farmaceutických spoločností.

Prosíme, registrujte sa čo najskôr na: www.ehf2020.com

Na stránkach kongresu už nájdete aj predbežný program.

Ak sa prihlásite aj na kongresový twitter alebo LinkedIn, budete dostávať čerstvé spravodajstvo o plánovanom programe EHF 2020

> Twitter: @EHF_Offical
> LinkedIn

• Viac na https://www.ehf2020.com


Spoločnosť Teva si vás dovoľuje pozvať na virtuálne sympózium, ktoré sa koná v rámci 14. kongresu European Headache Federation.

Migréna v reálnom svete – postupy pre správnu prax

Sympózium sa uskutoční online v utorok 30. júna 2020 v čase 20:05–21:05 a neskôr na požiadanie.


Drahí kolegovia,

S potešením vás pozývam k účasti na sympóziu, ktoré podporila spoločnosť Teva a ktoré sa koná v rámci 14. kongresu Európskej federácie pre bolesť hlavy (European Headache Federation, EHF).

Ako odborníci na liečbu bolestí hlavy sme svedkami významných pokrokov v terapeutických možnostiach pre pacientov s migrénou. V oblasti prevencie migrény sa objavuje narastajúce množstvo prípravkov. Je veľmi dôležité vždy posúdiť viacero faktorov, ktoré sú u každého pacienta individuálne, aby sme stanovili ten najlepší liečebný plán pre konkrétneho pacienta a prispôsobiť ho zdravotnému stavu chorého i ďalším okolnostiam.

Na tomto sympóziu vám predstavíme panel vynikajúcich expertov, ktorí budú diskutovať o manažmente migrény a starostlivosť o chorých s ťažko liečiteľnou migrénou. Na základe troch kazuistík pacientov s ťažko liečiteľnou migrénou s komorbiditami a s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi budeme diskutovať o variabilite reálneho života pacientov a o vplyve týchto faktorov na klinické rozhodnutia u reálne chorých. Súčasne sa budeme venovať najnovšími informáciami o účinkoch fremanezumabu u pacientov s migrénou s podobnými klinickými rysmi.

Dúfam, že budete sledovať našu v mnohom trochu kontroverznú prezentáciu a využijete príležitosti položiť otázky našim expertom v priebehu online sympózia.

Profesor Hans-Christoph Diener, predsedajúci sympóziu

Essen, Nemecko


Predbežný program

20:05 Uvítanie a úvod; HC Diener (Essen, Nemecko)

20:08 Management pacientov s ťažko liečiteľnou migrénou; HC Diener (Essen, Nemecko)

20:23 Management pacientov s migrénou a komorbiditami; MJA Lainez (Valencia, Španielsko)

20:38 Management pacientov s migrénou a s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi; C Lampl (Linz, Rakúsko)

20:53: Panelová diskusia a záver; HC Diener (Essen, Nemecko)