Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Anti-CGRP monoklonálna protilátka ponúka úľavu od migrény a komorbidnej depresie

Výsledky štúdie UNITE, ktoré boli  prvýkrát prezentované 17. júna 2023 na 65. výročnej konferencii American Headache Society (AHS) v texaskom Austine, svedčia o tom, že sa dá ovplyvniť tak migréna, ako aj depresia jedným liekom.

Nový výskum ukazuje, že liečba monoklonálnou protilátkou proti calcitonin-gene related peptide (anti-CGRP) fremanezumabom (Ajovy, Teva Pharmaceuticals Inc.) redukuje symptómy depresie u pacientov s migrénou a komorbidnou depresívnou poruchou (MDD).

Pacienti s migrénou a MDD, ktorí boli randomizovaní na liečbu fremanezumabom, vykázali štatisticky významné zníženie tak v 17bodovej Hamiltonovej hodnotiacej škále depresie (HAMD-17), ako aj v skóre deviatich kritérií Patient HealthQuestionnaire (PHQ-9) v porovnaní s odpovedajúcimi kontrolami, ktoré dostávali placebo.

„Už dlho je dobre známe, že migréna je spojená s celým radom komorbidít a jednou z najčastejších je depresia,“ uvádza jeden z riešiteľov štúdie Richard B. Lipton, profesor neurológie na Albert Einstein College of Medicine a riaditeľ Montefiore Headache Center v New Yorku. „Výsledky štúdie UNITE naznačujú, že obe ochorenia sa dajú liečiť súčasne jedným liekom. Komorbidný vzťah medzi migrénou a depresiou je dobre preukázaný,“ dodáva.

O štúdii UNITE

Organizátori randomizovali 330 dospelých s migrénou, u ktorých bola diagnostikovaná stredne závažná až závažná MDD (definovaná ako skóre aPHQ-9 10 alebo vyššie), aby dostávali subkutánne mesačne 225 mg fremanezumabu (n = 164) alebo placeba (n = 166) po dobu 12 týždňov (dvojito zaslepená fáza). Po tomto čase bola zahájená otvorená fáza štúdie (open-label), ktorá trvala ďalších 12 týždňov.

Počas dvojito zaslepenej fázy štúdie bola priemerná zmena od východiskovej hodnoty v skóre HAMD-17:

  • pri placebe –4,6 v týždni 8 a –5,4 v týždni 12,
  • pri fremanezumabe –6,0 v týždni 8 (p = 0,0205). a -6,7 v týždni 12 (p = 0,0228).

Zmena od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PHQ-9:

  • pri placebe–5,8 v týždni 8 a –6,3 u v týždni 12,
  • pri fremanezumabe –7,1 v týždni 8 (p = 0,0283) a –7,8 (p = 0,0108).

Táto redukcia bola zachovaná po celý čas otvorenej štúdie.

Predchádzajúce longitudinálne štúdie ukázali, že u ľudí s depresiou – bez migrény sa objavuje migréna častejšie v porovnaní s ľuďmi bez depresie. Naopak u ľudí s migrénou, ale bez depresie, sa depresia vyvinie vo zvýšenej miere.

Depresia je významnou komorbiditou migrény a predstavuje pre lekárov značný problém. Prekrývanie medzi migrénou a depresiou a úzkosťou je známe už nejaký čas, ale kauzalita nie je celkom preukázaná. Výsledky štúdie UNITE sú podľa expertov veľmi zaujímavé, pretože otvárajú novú možnosť liečby oboch ochorení, ktoré sú závažnou príčinou disability chorých.

Zdroj: Medscape 19. června 2023