Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Dáta zo 16. európskeho kongresu o bolestiach hlavy (EHC) vo Viedni

Výsledky interim analýzy štúdie PEARL boli tiež prezentované na dvoch posteroch na 16. European Headache Congress (december 2022, Viedeň).

Prvý z nich uvádzal výsledky predchádzajúcej preventívnej liečby migrény pred zahájením liečby fremanezumabom. Najbežnejšie používanými typmi liekov boli antikonvulzíva, beta-blokátory a tricyklické antidepresíva s priemernou dĺžkou liečby približne 9 až 10 mesiacov. Dôvodom ukončenia liečby bola nedostatočná účinnosť. [1]

Na druhom posteri bolo uvedené, že predbežná analýza štúdie PEARL potvrdila redukciu MMD a zlepšenie skóre disability po zahájení liečby fremanezumabom, pričom bolo hlásených len málo nežiaducich účinkov. Dáta z reálnej praxe potvrdzujú účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu.

Z 313 pacientov dosiahlo 175 (55,9 %) ≥50% zníženie MMD počas šiestich mesiacov po zahájení liečby fremanezumabom; ≥50% miera odpovede bola 69,4% (50/72) u pacientov s EM a 51,9 % (125/241) u pacientov s CM. Z 241 pacientov s CM dosiahlo 172 (71,4 %) ≥30% zníženie MMD počas šiestich mesiacov po zahájení liečby fremanezumabom. [2])

Počet dní s migrénou v priebehu 12 mesiacov liečby fremanezumabom (podľa [2])


Baseline (dni)

6. mesiac (dni)

12. mesiac (dni)

Priemerná redukcia (dni)

Všetci

14,8

6,7

6,4

-8,0

CM

16,5

7,6

6,9

-8,7

EM

10,1

3,8

2,6

-5,7

Tretí poster bol venovaný výsledkom liečby fremanezumabom v reálnej praxi v UK. V tejto štúdii z reálnej praxe, ktorá prebieha v niekoľkých centrách v Spojenom kráľovstve (UK) viedol fremanezumab u pacientov, u ktorých zlyhali najmenej tri predchádzajúce preventívne lieky, ku zníženiu MMD a dní s bolesťou hlavy v mesiaci o tri mesiace po zahájení liečby.

Následne bolo po šiestich mesiacoch liečby fremanezumabom pozorovaná redukcia čerpania zdravotnej starostlivosti súvisiacej s migrénou, vrátane hospitalizácií, návštev lekárskej pohotovosti a návštev v ambulanciách.

Takmer polovica lekárov (45,2 %) dávala prednosť štvrťročnej aplikácii. Najčastejšími dôvodmi bolo zníženie mesačnej záťaže injekciami (68,4 %); väčšie pohodlie pre pacientov (68,4 %); lepšia adherencia (63,2 %); približne 48 % všetkých pacientov zahájilo liečbu fremanezumabom v štvrťročnom režime.

Celkovo 83,6 % (153/183) pacientov dosiahlo ≥30% zníženie MMD a 61,7 % (113/183) ≥50% zníženie MMD od východiskovej hodnoty do tretieho mesiaca. V podskupinách s mesačnou a štvrťročnou aplikáciou ≥ 30% mieru odpovede javilo 85,3 % (81/95), respektíve 81,8 % (72/88) a miera odpovede bola 61,1 % (58/95), resp. 62,5 % (55/88); pre všetky kritériá p ≤ 0,002.

Záver

Interim analýza dát zo štúdie PEARL svedčí pre ešte vyššiu účinnosť fremanezumabu v podmienkach reálnej klinickej praxe ako v klinických štúdiách fázy III (FOCUS, FOCUS OLE). Z uverejnených analýz tiež vyplýva, že nie je významnejší rozdiel medzi štvrťročným a mesačným dávkovaním.


FOCUS [4]

FOCUS OLE [5]

PEARL n=583 [6]

PEARL n=897 [2]

≥50% redukcia MMD pre celý súbor

34% Q/34 % M

45% Q/46 % M

po 24 týždňoch

54,7 %

60,9 %

OLE otvorená fáza štúdie, MMD počet dní s migrénou, Q štvrťročná aplikácia, M mesačná aplikácia

Literatúra

[1] Ashina M, et al. Past Preventive Migraine Treatment in Patients Initiating Fremanezumab in Clinical Practice: Interim Data From the PEARL Study. P266, 16. European Headache Congress; prosinec 2022, Vídeň.

[2] Ashina M, et al. Interim Analysis on the Effectiveness of Fremanezumab for the Preventive Treatment of Migraine: The Observational PEARL Study. P270, 16. European Headache Congress; prosinec 2022, Vídeň.

[3] Afridi S, et al Real-world Reductions in Monthly Migraine Days and Migraine-related Health Care Resource Utilization in UK Patients Using Fremanezumab. P50, 16. European Headache Congress; prosinec 2022, Vídeň.

[4] Ferrari MD, et al. Lancet, 2019, 394: 1030-1040

[5] Ashina M, et al. J Headache Pain, 2021, 22.68.

[6] Ashina M, et al. PEARL study protocol: a real-world study of fremanezumab effectiveness in patients with chronic or episodic migraine. Pain management 2021;11:647–54.