Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Fremanezumab znížil počet záchvatov migrény u dospelých s migrénou a obezitou

Nová post hoc analýza dát štúdie HALO-LTS a FOCUS fázy III potvrdila účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu (Ajovy) u pacientov s migrénou a komorbídnou obezitou. Dáta boli prezentované 6. decembra 2023 v rámci 17. European Headache Congress v Barcelone. 

Obezita je známym rizikovým faktorom migrény, často spojeným so zvýšenou frekvenciou migrény, závažnosťou a invaliditou. Oba tieto stavy sú častejšie u žien. Odhaduje sa, že cca 59 percent európskej populácie trpí nadváhou alebo obezitou, pričom s obezitou žije takmer štvrtina dospelých. Vyšší index telesnej hmotnosti (BMI) je často spojený so zvýšenou prevalenciou a závažnosťou migrény a zvýšeným výskytom nežiaducich účinkov (NÚ). Preto práve posúdenie účinnosti a bezpečnosti preventívnej liečby migrény u pacientov s obezitou môže pomôcť pri zvládaní migrény a rozhodovaní o liečbe.

Post hoc analýza oboch štúdií porovnávala bezpečnosť a účinnosť preventívnej liečby migrény fremanezumabom u obéznych pacientov (BMI ≥ 30) s migrénou oproti pacientom s migrénou as normálnou hmotnosťou (BMI < 30). Analýza ukázala, že účinnosť lieku bola rovnaká u pacientov s migrénou a vysokým vs. normálnym BMI. Na začiatku štúdie bol počet dní s migrénou v priebehu jedného mesiaca u pacientov s migrénou s vysokým BMI a normálnym BMI 13,7 vs.13,6. Po šiestich mesiacoch liečby fremanezumabom sa počet dní s migrénou znížil na 6,8 vs. 7,2. Okrem toho boli NÚ u pacientov s obezitou podobné ako u pacientov s normálnym BMI.

„Táto analýza je povzbudivá, pretože ukazuje, že fremanezumab môže znížiť počet záchvatov migrény rovnako účinne u pacientov s obezitou ako u pacientov s normálnym BMI. Vzhľadom na vyššiu záťaž migrénou u pacientov s komorbídnou obezitou je dôležité, aby liečba preukázala účinnosť a bezpečnosť u pacientov s migrénou a touto konkrétnou komorbiditou,“ uviedol hlavný autor štúdie neurológ Dr. Pablo Irimia Siera z Kliniky Universidad de Navarra v španielskej Pamplone. Podľa viceprezidenta pre globálne lekárske záležitosti neurovied v spoločnosti Teva Dr. Dietera Schultewoltera tieto poznatky ukazujú na to, že sa klinickí lekári posúvajú smerom k personalizovanejšiemu rozhodovaniu o liečbe migrény, ktorá je prispôsobená profilu pacienta. „Je poučné vidieť, že účinnosť fremanezumabu v prevencii migrény bola teraz preukázaná u viacerých podskupín, vrátane tých s vyšším vekom, obezitou, psychiatrickými komorbiditami, ako je depresia, a s ťažko liečiteľnou migrénou," dodal.

Fremanezumab je humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá sa selektívne zameriava na peptid súvisiaci s génom kalcitonínu (CGRP). Je schválená na prevenciu migrény u dospelých, ktorí majú aspoň štyri dni migrény v mesiaci.

Zdroj: tribune.sk