Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Komentár k článku Kvalita života pacientov s migrénou

Efekt fremanezumabu na kvalitu života u pacientov s chronickou migrénou je pozoruhodná analýza sekundárnych end pointov zo štúdie HALO CM, teda pacientov s chronickou migrénou, liečených fremanezumabom, a to jednak v schéme mesačného, ako aj štvrťročného podávania. Počas štúdie bol analyzovaný celý rad škál merajúcich kvalitu života, vrátane merania produktivity práce.

V súčasnej chvíli je kľúčovým faktorom pre možnosť preskripcie antiCGRP terapie z verejného zdravotného poistenia v ČR jediné kritérium pokles počtu dní s migrénou o viac ako 50 %, a to do troch mesiacov od nasadenia medikácie. Ostatné faktory sú však doteraz v reálnej praxi opomínané. Táto analýza jasne ukazuje, aké dôležité je sledovať aj kvalitu života a aký dopad na tieto zložky má nasadenie fremanezumabu pre pacientov. Veľmi zaujímavým prvkom je zistenie, že došlo ku zvýšeniu celkovej meranej produktivity, ale nedošlo ku zníženiu počtu dní pracovnej neschopnosti, a to ani v intervenčných vetvách štúdie. Došlo však ku zvýšeniu aktivít mimo práce. Tu sa ponúka komentár, že pacienti s migrénou do práce dochádzajú, avšak ich celkový výkon je výrazne znížený. A potom ďalší, že pacient s chronickou migrénou musí výrazne obmedzovať mimopracovné aktivity za účelom zachovania schopnosti dochádzať do práce.

Limitujúcim efektom v štúdii je efekt placeba, ale najmä len 4-týždenný čas sledovania. Bolo by veľmi zaujímavé zistiť, ako sa mení štruktúra života, mimopracovných aktivít a celková kvalita života v dlhšom časovom horizonte, napr. 3, 6, 12 mesiacov. Z našej doterajšej praxe sa zdá, že pacient po nasadení antiCGRP terapie ako by neveril celkovému zlepšeniu a po istý čas si zachováva svoje obranné a ochranné životné mechanizmy (vyhýba sa rizikovým aktivitám, šetrí sa), a až po istom čase si uvedomí, že môže žiť kvalitný a plnohodnotný život bez migrény alebo len s minimálnou migrénou.

Odpoveď na túto otázku (v súlade so želaním autorov štúdie) prinesie až reálna klinická prax a zber údajov z tejto praxe. A to je aj aktuálna téma českých pracovísk, liečiacich migrénu antiCGRP terapiou.

Prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.

Mestská nemocnica Ostrava