Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Konsenzus Európskej federácie pre bolesti hlavy o definícii rezistentnej a refrakternej migrény

The Journal of Headache and Pain uverejnil tohto roku (jún, 2020) text so závermi expertov (pod vedením Simony Sacco, L´Aquila, Taliansko), ako sa má definovať ťažká rezistentná a refrakterná (ťažko liečiteľná) migréna.

V úvode autori píšu, že aj napriek pokrokom v liečbe bolestí hlavy niektorí pacienti s migrénou nedosiahnu pri akútnej a preventívnej liečbe relevantnú úľavu od bolesti. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť definíciu ťažko liečiteľných migrén, aby sa vytvorilo povedomie o existencii tejto skupiny pacientov, napomohlo zdravotníckym inštitúciám v porozumení dôsledkov, položili sa základy pre lepšie pochopenie patofyziologických faktorov, a podporili sa ďalšie pokroky v terapii.

Definície boli stanovené na základe konsenzuálneho postupu pomocou delfskej metódy.

Diagnóza rezistentnej a refrakternej migrény u pacientov s migrénou s aurou a/alebo bez nej, prípadne s chronickou migrénou je určená na základe predchádzajúcich preventívnych línií liečby, ktoré zlyhali.

Rezistentná migréna je definovaná zlyhaním najmenej troch skupín preventívnych liekov proti migréne a pacienti s rezistentnou migrénou trpia bolesťami hlavy vedúcimi k disabilite aspoň osem dní v mesiaci, a to počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov bez zlepšenia. Diagnóza vychádza zo zdravotnej dokumentácie.

Refrakterná migréna je definovaná zlyhaním všetkých dostupných preventívnych prostriedkov a pacienti trpia najmenej osem dní v mesiaci bolesťou spôsobujúcou disabilitu, a to počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.


Zlyhanie liečby môže zahrňovať nedostatočnú účinnosť alebo neznášanlivosť.

Bolesť hlavy vedúca k disabilite je definovaná ako bolesť hlavy, spôsobujúca vážne narušenie každodenných činností, aj napriek užívaniu úľavových liekov s potvrdenou účinnosťou v odporúčanej dávke a užívaných skoro po začiatku ataku; vyžaduje sa zlyhanie aspoň dvoch rôznych triptánov.


Zdroj:

Sacco et al. The Journal of Headache and Pain (2020) 21:76


Originálny článok je voľne dostupný na:

https://www.cun.es/investigacion/publicaciones-cientificas/european-headache-federation-consensus-resistant-refractory-migraine