Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Ajovy, Aktuality

Liek AJOVY (fremanezumab) je teraz aj vo forme naplneného injekčného pera

Liek AJOVY (fremanezumab) pre profylaktickú liečbu migrény, je pre Vašich pacientov dostupný od 1. apríla aj vo forme naplneného injekčného pera.
Aj táto aplikačná forma je teraz bez doplatku pre pacienta.

Liek AJOVY (fremanezumab) ponúka:

• Dlhodobo viac dní bez migrény v porovnaní s placebom a s výsledkami viditeľnými už od 1. týždňa.1–4
• Bezpečnostný profil porovnateľný s placebom.2,3
• Flexibilné štvrťročné alebo mesačné dávkovanie so súbežným perorálnym podávaním preventívnych liekov alebo bez nich.1
• Dve formy podania: naplnenú injekčnú striekačku aj naplnené pero.1

Liek AJOVY je hradený u dospelých pacientov, ktorí :

• majú minimálne 8 dní migrény za mesiac
• a spĺňajú kritériá pre začatie profylaktickej liečby migrény podľa odporúčaní EHF
• a súčasne predchádzajúca liečba minimálne tromi účinnými látkami na profylaxiu migrény bola
nedostatočne účinná alebo kontraindikovaná alebo pri nej došlo k výskytu nežiaducich reakcií alebo intolerancie/neznášanlivosti.*

Preskripčné obmezenie: neurológ
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Skrátené SPC na stiahnutie TU

*Ak sa po 3 mesiacoch od začatia podávania fremanezumabu nedosiahne redukcia počtu migrenóznych dní o aspoň 50 % v porovnaní so stavom pred začatím liečby fremanezumabom, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Prehodnotenie liečby sa odporúča každých 6 mesiacov. Ak pacient v dvoch po sebe idúcich mesiacoch nedosiahne redukciu počtu migrenóznych dní o aspoň 50 % v porovnaní so stavom pred začatím liečby fremanezumabom ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený ze zdravotného poistenia vo forme napl. inj. striekačky od 1. novembra 2020, vo forme napl. inj. pera od 1. aprila 2021

Literatúra: 1. AJOVY, 225 mg, injekčný roztok naplněný v injekčnej striekačke, AJOVY, 225 mg injekčný roztok naplněný v injekčnom pere – súhrn charakteristických vlastností lieku, PIL, aktualizácia textu 10/2020.
2. Dodick DW, et al. JAMA 2018;319(19);1999–2008.
3. Silberstein SD, et al. N Engl J Med 2017;377(22);2113–2122.
4. Goadsby PJ, et al. ePoster 015 presented at the 13th European Headache Congress, Athens, Greece, May 30 June 1, 2019.