Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Migréna - Moderná diagnostika a liečba

Migréna - Moderní diagnostika a léčba                 

Pavel Řehulka

Migréna je dlhodobé ochorenie so závažnými sociálno-ekonomickými vplyvmi. Počas poslednej dekády došlo k významnému pokroku v pochopení patofyziológie a liečbe tohto ochorenia. Migréna sa tak ocitla v popredí záujmu lekárov aj pacientov.

Nová kniha zhŕňa diagnostické kritériá migrény a jej podtypov, zrozumiteľne vysvetľuje patofyziológiu migrény a súvislosti s inými ochoreniami. Samostatná časť je venovaná diferenciálnej diagnostike a využitiu paraklinických metód. Kniha poskytuje aktuálne informácie o liečbe migrény- akútne, preventívne aj nefarmakologické. Dôraz je kladený na individualizovanú starostlivosť u pacientov s jednotlivými typmi migrény a ich komplikácií.

Pre klinickú prax môžu byť užitočné aj špecifiká liečby u zvláštnych skupín chorých (deti a dospievajúci, tehotenstvo a dojčenie, ženy vo fertilnom veku, starší ľudia a pacienti s kardiovaskulárnym ochorením). Doplňujúce informácie zahŕňajú aj úhradové podmienky pre inovatívnu liečbu a organizáciu starostlivosti o pacientov s migrénou v SR i posudkovú problematiku.

Kniha má príručný formát, obsahuje množstvo praktických tabuliek a ilustrácií.

Kúpite na stránkach nakladateľstva Maxdorf.