Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Migréna nie je iba bolesť hlavy. Návšteva lekára môže migrenikom zmeniť život

Migréna je prekážkou v každodennom živote stoviek tisíc Sloveniek a Slovákov, ktorí trpia týmto ochorením. Napriek tomu, že existuje moderná liečba, ktorá dokáže dopady ochorenia výrazne zmierniť, dostane sa k nej iba zlomok tých, ktorí to potrebujú. Dôvodom je nízka informovanosť medzi odborníkmi aj verejnosťou, nevyvážená starostlivosť o pacientov aj obmedzená dostupnosť neurológov. Na Slovensku môže podľa štatistík trvať cesta k diagnostike migrény v priemere 4 roky[1]. Odborníci hovoria, že pokiaľ je migréna liečená, dá sa s týmto ochorením žiť plnohodnotný život. Svitá nádej pre migrenikov na Slovensku?

Migréna na Slovensku


Podľa prieskumu spoločnosti Teva Pharmaceuticals Slovakia trpí bolesťou hlavy, ktorá sa opakuje viac ako 2-krát do mesiaca až 36 % Slovákov a Sloveniek. Kvôli bolesti hlavy raz za čas vynechá prácu, školu, alebo si nemôže plniť iné povinnosti 44 % opýtaných. 44% uviedlo, že vo svojom okolí má človeka s diagnostikovanou migrénou. V prípade častej bolesti hlavy by sa väčšina opýtaných (61 %) obrátila na všeobecného lekára a 34 % by hľadalo pomoc u neurológa[2]. Až 58 % migrenikov tvrdí, že migréna ovplyvňuje celkové zdravie a spokojný život[3].

Oficiálne štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií hovoria, že za rok 2021 prišlo do ambulancií neurológov na Slovensku 26 665 ľudí s diagnózou migréna a iné syndrómy bolesti hlavy, s výraznou prevahou žien oproti mužom. Inak to nebolo ani v roku 2019, kedy neurologické ambulancie evidovali 27 797 pacientok a pacientov s migrénou alebo inými syndrómami bolesti hlavy (z toho 68 % žien)[4].

Ako odlíšiť migrénu od bolesti hlavy?


Bolesť hlavy môže byť spôsobená rôznymi faktormi. Jej dôvody môžu byť neurologické, endokrinné, psychiatrické, ortopedické a často je dôsledkom nesprávnej životosprávy. Môže byť príznakom zápalov dutín, zubov, porúch ciev, objavuje sa pri vysokom tlaku či problémoch s chrbticou.

Podozrenie, že ide o migrénu by sme mali mať vtedy, ak je bolesť sprevádzaná aj inými ťažkosťami a objavuje sa opakovane. Bolesť hlavy pri migréne je typicky jednostranná, pulzujúca, často sprevádzaná vracaním, črevnými problémami, precitlivenosťou na zvuky, svetlo a pachy, a je taká silná, že bráni vo výkone každodenných aktivít. Ak bolesť hlavy spĺňa aspoň tri z týchto prejavov, je potrebné vyhľadať lekára.

Úloha pacienta v procese diagnostiky


Všeobecný lekár na základe fyzikálneho vyšetrenia vylúči iné faktory, ktoré môžu spôsobovať častú bolesť hlavy a v prípade podozrenia, že ide o migrénu, nasmeruje pacienta do ambulancie neurológa.

Na Slovensku môže podľa štatistík trvať cesta k diagnostike migrény v priemere 4 roky[5], preto je podľa odborníkov žiaduca aj zodpovedná spolupráca pacienta. Ak si pacienti vedú záznamy o bolestiach hlavy, je pre všeobecného lekára jednoduchšie vylúčiť iné faktory, ktoré môžu spôsobovať bolesť a odporučiť ďalšie vyšetrenia u špecialistu. Definitívna diagnostika a následná liečba migrény patrí do rúk neurológa, ktorý na základe anamnézy a ďalších vyšetrení vrátane MRI stanoví diagnózu a navrhne adekvátnu liečbu. „Dôležitú úlohu v diagnostike a nastavení vhodnej liečby hrá aj pacient. Pokiaľ si vedie záznamy o atakoch bolestí hlavy, intenzite, opakovaní, prípadne o spúšťačoch a okolnostiach vzniku bolestí hlavy, je jednoduchšie diagnostikovať ochorenie a nastaviť vhodnú liečbu,“ hovorí MUDr. Anetta Kováčiková, neurologička z Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Ružinov a dodáva, že význam takzvaného migrenózneho denníka vidí aj u diagnostikovaných pacientok a pacientov: „Poznať svoje ochorenie je prvým krokom k lepšiemu životu. Dlhoročné pacientky už vedia ´predvídať´ ataky migrény a prispôsobiť tomu svoje konanie, vedia, čo im atak migrény spôsobuje alebo zintenzívni, kedy si majú podať liek a migréne sa úplne vyhnúť, alebo znížiť jej intenzitu.“

Kvalitný život s liečenou migrénou


Mnoho ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú migrénu tvrdia, že im ochorenie vzalo celý život, túžby, sny, znemožnilo robiť si plány s rodinou, rozvíjať kariéru. Migrenózny atak môže trvať niekoľko hodín až dní. Súčasťou môžu byť aj komorbidity, napríklad, depresia, úzkosť, panické ataky, kardiovaskulárne ochorenia, epilepsia, astma a rôzne alergie.

Odborník hovorí, že s liečenou migrénou sa dá viesť plnohodnotný život. „V súčasnosti existujú rôzne možnosti liečby. Primárne sa podáva akútna liečba bežnými analgetikami alebo triptanmi, ak zlyhá alebo má pacient ataky príliš často, alebo ak záchvat trvá viac ako 48 hodín a narúša bežné denné aktivity, lekár môže predpísať profylaktickú liečbu, ktorá sa podáva preventívne a tabletková forma sa užíva denne. Ak sa pri tejto liečbe nezníži počet záchvatov, už viac ako 2 roky máme možnosť ponúknuť pacientkám a pacientom biologickú liečbu, ktorá sa podáva injekčne, zväčša jedenkrát mesačne. Túto profylaktickú liečbu môže ponúknuť pacientom každý neurológ,“ hovorí neurológ prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Medzi pacientky, ktoré podstúpili rôzne druhy liečby, sa radí aj Viera, ktorej bola po stanovení diagnózy v 19-tich rokoch predpísaná liečba triptanmi. Tá však bola komplikovaná, pretože v tej dobe mávala Viera aj 15 záchvatov v mesiaci. Dnes sa lieči biologickou profylaktickou liečbou a pri ataku jej zaberá sumatriptan. Pochvaľuje si, že s biologickou liečbou prišlo výrazné zlepšenie. Injekciu si aplikuje každý mesiac a niekedy si aj zvolí aplikáciu 3 injekcií naraz s tým, že má tri mesiace pokoj s liečbou a migrenózne záchvaty sa väčšinou dostavia maximálne 1 až 2-krát za mesiac a aj to s podstatne menšou intenzitou. „Dôležitá je logistika a poznanie svojho ochorenia. Sledovať spúšťače, intenzitu atakov. Ja používam aj mobilnú aplikáciu Migréna kompas, do ktorej si značím podrobnosti o priebehu záchvatov, čo do veľkej miery migrenikom pomáha predvídať ochorenie,“ hovorí Viera a dodáva: „Predtým som si radšej nič veľmi dopredu neplánovala, mala som obavy, že keď budem mať ísť niekam do kina či do divadla, príde záchvat. Celkovo som sa vyhýbala rôznym aktivitám, ako je cvičenie a športové aktivity. Dnes bez problémov zabehnem 10 kilometrov. Nikdy by som neverila, že injekcia dokáže človeku úplne zmeniť život.“

O liečbe migrény


V súčasnej dobe existuje na migrénu účinná liečba, ktorá sa delí na akútnu a preventívnu. V prípade, že pacient máva napríklad 4 dni migrény v mesiaci a od bolesti mu pomáha tabletka zo skupiny triptanov, je táto akútna liečba dostatočná a nie je poterbné nasadzovať liečbu preventívnu. Ak je však počet dní s migrénou v mesiaci vyšší, dochádza k výraznému zníženiu kvality života pacienta. V takomto prípade je vhodné nasadiť preventívnu liečbu (tzv. profylaktickú), ktorej cieľom je znížiť počet a intenzitu záchvatov a obmedziť dĺžku ich trvania. Viac o migréne, ako aj migrenózny denník a mobilnú aplikáciu na stiahnutie nájdete na: www.migrena-kompas.sk

Na tlačovej konferencii vystúpili:

  • prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. – neurológ, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Bratislava
  • MUDr. Anetta Kováčiková – neurologička, Univerzitná Nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinov s pacientkou

Zdroj: Tlačová správa

[1] Ipsos prieskum, 2021
[2] Prieskum agentúry Nielsen Admosphere pre spol. Teva, realizovaný: február 2023
[3] Prieskum Ipsos pre spol. Teva, 2021
[4] Zdravotnícka ročenka NCZI 2021 (publikovaná: december 2022).: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2021/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2021.pdf
[5] Ipsos prieskum, 2021