Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality, z kongresov

Optimizmus a možnosti terapie migrény novými biologickými liekmi - súčasná situácia

V rámci 5. výročnej konferencie Európskej neurologickej akadémie (European Academy of Neurology, EAN 2019), ktorá sa konala v nórskom Oslo koncom júna 2019, usporiadala spoločnosť Teva satelitné sympózium o nových možnostiach liečby migrény monoklonálnymi protilátkami zameranými proti calcitonin gene-related pepide (anti-CGRP).

V úvode vystúpil predsedajúci sympóziu, profesor Messoud Ashina z kodanského centra pre bolesť hlavy. Zdôraznil, že v oblasti liečby migrény máme ešte mnoho nenaplnených potrieb, na ktoré bude potrebné sa zamerať v budúcnosti.

Okrem včasnejšej diagnostiky a účinnejšej akútnej liečby treba aktívnejšie využívať preventívnu terapiu, špecifickú pre migrénu, ktorá má lepšiu znášanlivosť, vyššiu adherenciu, a ktorá zlepšuje manažment ťažkostí a disability pri migréne.

Príchod monoklonálnych protilátok zameraných na CGRP predstavuje prvú skupinu liekov, navrhnutú pre špecifickú preventívnu terapiu migrény. Na sympóziu sa hovorilo o úlohe CGRP v patofyziológii migrény a účinku nových monoklonálnych protilátok s anti-CGRP pôsobením v prevencii migrény, a to na základe najnovších údajov z klinických štúdií a skúseností s ich implementáciou v súčasnom poňatí precíznej medicíny.
Key messages

  • V čase pretrvávajúcich nenaplnených potrieb v oblasti terapie migrény znamená príchod monoklonálnych protilátok mAb, zameraných proti CGRP prísľub „novej a veľmi zaujímavej éry“.
  • Uvoľnenie látky CGRP je kľúčovým dejom pri vzniku a chronizácii migrény. Existuje teda jasné odôvodnenie pre použitie liekov s anti-CGRP pôsobením v prevencii migrény.
  • Štúdie fázy III preukazujú, že monoklonálne protilátky s anti-CGRP pôsobením sú dobre znášané a účinne znižujú počet dní s migrénou, redukujú potrebu akútnej medikácie, a navyše nástup ich účinku je rýchly.
  • Zohľadnenie pacientovho prístupu k liečbe je nevyhnutné v implementácii postupov precíznej medicíny, a preto je nevyhnutné pre tieto metódy vyvinúť potrebné nástroje.

Zdroj:

Highlights from the Teva-sponsored symposium at the 5th Congress of the European Academy of Neurology (EAN)

30th June 2019 | 13:45–14:45 | Oslo, Norway