Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Post hoc analýza štúdií fázy III potvrdzuje účinky fremanezumabu pri epizodickej aj chronickej migréne

Prestížny časopis Headache prednedávnom (2021;00–11) uverejnil prácu profesora Messouda Ashinu a kolegov (Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine), ktorej cieľom bolo zhodnotiť vplyv fremanezumabu na záťaž a trvanie atakov u pacientov s epizodickou (EM) alebo chronickou migrénou (CM).

Fremanezumab je plne humanizovaná monoklonálna protilátka (IgGΔa), ktorá selektívne blokuje calcitonin gene related peptide (CGRP).

Táto post hoc analýza vychádzala z údajov troch randomizovaných, dvojito zaslepených, 12-týždňových štúdií fázy III: HALO CM (s pacientmi, ktorí splnili študijné kritériá chronickej migrény), HALO EM (s pacientmi, ktorí splnili študijné kritériá epizodickej migrény) a FOCUS, pričom do štúdie FOCUS boli zaradení pacienti po zlyhaní dvoch až štyroch predchádzajúcich preventívnych liekov z rôznych farmakologických skupín.

Vo všetkých troch štúdiách boli pacienti s CM alebo EM randomizovaní v pomere 1 : 1: 1 k subkutánnemu podávaniu fremanezumabu: štvrťročne (675 mg), mesačne (225 mg) alebo k aplikácii placeba v odpovedajúcich intervaloch.

Následne prinášame základné výsledky: zmena počtu dní v mesiaci s aspoň strednou záťažou bolestí hlavy a zmena počtu hodín s bolesťou hlavy aspoň strednej záťaže pri liečbe fremanezumabom.

VÝSLEDKY

Boli hodnotené údaje 2 843 pacientov (HALO CM, n = 1 121; HALO EM, n = 865; FOCUS, n = 837).

Priemerný počet dní stredne ťažkej alebo ťažkej bolesti hlavy v mesiaci


Počet dní na počiatku štúdie

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 13,2 (± 5,5) dňa

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 12,8 (± 5,8) dňa

v skupine s placebom 13,3 (± 5,8) dňa

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 7,2 (± 3,1) dňa

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 6,8 (± 2,9) dňa

v skupine s placebom 6,9 (± 3,1) dňa

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 12,4 (± 5,8) dňa

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 12,7 (± 5,8) dňa

v skupine s placebom 12,8 (± 5,9) dňa


Úbytok počtu dní s bolesťou hlavy za 12 týždňov od počiatku

Pacienti zaznamenali významné priemerné zníženie (podľa metódy najmenších štvorcov, LSM; 95 % interval spoľahlivosti) v percentách oproti východiskovému stavu v mesačnom počte dní s bolesťou hlavy hodnotenou ako stredne závažná alebo závažná počas 12 týždňov:

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu: –34,5 % (95 % CI: –39,8, –29,2)

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu: –36,2 % (95 % CI: –41,1, –31,0)

v skupine s placebom: –19,6 % (95 % CI: –20,0, –14,3)

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu: –40,7 % (95 % CI: –47,8, –33,5)

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu: –43,4 % (95 % CI: –50,4, –36,6)

v skupine s placebom: –17,9 % (95 % CI: –24,9, –11,0)

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu: –36,5 % (95 % CI: –41,9, –31,1)

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu: –38,6 % (95 % CI: –44,0, –33,3)

v skupine s placebom: –19,6 % (95 % CI: –8,9, 1,8)

Všetky výsledky sú vysoko štatisticky významné (p < 0,0001).


Priemerný počet hodín s bolesťami hlavy hodnotených ako stredne ťažké alebo ťažké za mesiac


Počet hodín na začiatku štúdie 

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 66,4 (± 58,8) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 68,0 (± 53,9) hodiny

v skupine s placebom 68,5 (± 57,0) hodiny

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 33,3 (± 25,4) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 31,7 (± 23,7) hodiny

v skupine s placebom 31,6 (± 23,2) hodiny

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 59,2 (± 54,7) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 64,3 (± 65,2) hodiny

v skupine s placebom 65,9 (± 70,2) hodiny


Počet hodín s bolesťou za 12 týždňov od počiatku

Bolo pozorované významné zníženie LSM počtu hodín aspoň stredne ťažkej bolesti hlavy za mesiac.

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu o 24,4 (± 2,5) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu o 26,4 (± 2,3) hodiny

v skupine s placebom o 14,1 (± 2,5) hodiny

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu o 14,5 (± 1,4) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu o 15,5 (± 1,3) hodiny

v skupine s placebom o 8,1 (± 1,3) hodiny

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu o 16,8 (± 3,0) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu o 18,3 (± 3,0) hodiny

v skupine s placebom 2,3 (± 3,0) hodiny


Všetky výsledky sú vysoko štatisticky významné (p < 0,0001).

Záver a hodnotenie vypracovali vo svojich komentároch doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. a as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Zdroj: Ashina M, Cohen JM, Gandhi SK, Du E. Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine. Headache 2021;00:1–11. https://doi. org/10.1111/head.14127