Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Prečo nie migréna?

Spoločnosť Teva zahájila 12. septembra 2022 iniciatívu „Why not migraine?“, ktorá sa zameriava na záťaž migrénou na pracovisku.

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o problémoch, ktorým ľudia s migrénou čelia na pracovisku. Iniciatíva povzbudzuje spoločnosti a organizácie, aby vytvorili priateľskejšie pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, ktorí trpia migrénou.

Kreatívny koncept „Prečo nie migréna?“ spochybňuje status quo, že o migréne sa na pracovisku nehovorí a zvyčajne nielenže nie je vnímaná ako priorita, ale väčšinou je považovaná za tabu. Spoločnosť Teva verí, že táto aktivita vyvolá otvorený dialóg o migréne medzi zamestnancami a manažérmi s cieľom zabezpečiť, aby sa migréne venovala rovnaká pozornosť, ako iným dôležitým témam, medzi ktoré patrí wellbeing, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, fyzické postihnutie a ďalšie nerovnosti.

Iniciatíva bola inšpirovaná nedávnym udelením označenia „Migraine Friendly Workplace Stamp“ spoločnosti Teva od European Migraine & Headache Alliance (EMHA).1

Toto označenie oceňuje spoločnosti, ktoré sa zaviazali poskytovať „priateľské“ pracovné prostredie pre zamestnancov, či už sami trpia migrénou, alebo majú kolegov, ktorí sú týmto stavom postihnutí.

Projekt „Why not migraine?“ je spustený v rámci európskeho Dňa proti migréne (Migraine Day Action) a bude zdieľaný tradičnými médiami aj prostredníctvom sociálnych sietí, a súčasne šírený smerom k 20 000 zamestnancom spoločnosti Teva vo viac ako 30 krajinách európskeho regiónu ako súčasť iniciatívy „Health and Wellbeing“.

Migréna postihuje viac ako 41 miliónov dospelých v Európe.2 Je trikrát častejšia u žien, u ktorých je však migréna diagnostikovaná a liečená neskôr ako u mužov. Ženy často trpia na dlhšie záchvaty migrény ako muži, záchvaty migrény spôsobujú u žien väčšiu disabilitu a vyžadujú dlhší čas rekonvalescencie. Táto neviditeľná a invalidizujúca choroba vykazuje najväčšiu prevalenciu vo veku medzi 35 a 45 rokmi, pričom je postihnutý jeden zo siedmich pracujúcich.2,3

Závažnosť migrény bola preukázaná v mnohých štúdiách, vrátane európskeho prieskumu spoločnosti Teva, vykonaného u 12 545 dospelých s migrénou, a nazvaného „Beyond Migraine“, v ktorom 49 % pacientov uviedlo, že migréna znižuje ich schopnosť efektívne fungovať na pracovisku.4 Ľudia s migrénou často svoje ťažkosti skrývajú, pretože sa obávajú dôsledkov v podobe zhoršenej pozície na pracovisku. Zatajovanie migrény vedie k separácii v rámci pracovného kolektívu, k pocitu osamelosti a k depresii.5

Zdroj: 1. EMHA Migraine Friendly Workplace. https://www.emhalliance.org/for-workplaces/ [Accessed 31 August 2022]
2. Stovner L, et al. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia 27:193–210 [Accessed 31 August 2022]
3. Al-Hassany L, et al. Giving Researchers a Headache – Sex and Gender Differences in Migraine. Front Neurol 2020;11:549038. https://doi:10.3389/fneur.2020.549038 [Accessed 31 August 2022]
4. Beyond Migraine – The Real You. Survey conducted 2020. Teva Pharmaceuticals. Data on file.
5. Migraine at Work project of the World Health Education Foundation. European Transparency Register:http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=European+Headache+Alliance&search=search. [Accessed 31 August 2022]