Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Správa o dobrom bezpečnostnom profile inhibítorov CGRP v reálnej praxi

Podľa profesora Silbersteina (riaditeľ centra bolesti hlavy, Sidney Kimmel Medical College vo Philadelphii) zoznam 10 najčastejších nežiaducich účinkov u všetkých troch monoklonálnych protilátok, zameraných na CGRP, vykazuje ako najčastejšiu reakciu v mieste vpichu, teda bolesť, svrbenie, opuch a erytém. Výskyt nežiaducich účinkov je relatívne nízky. Napríklad bolesť v mieste vpichu bola hlásená u 2,94 prípadov na 1 000 pacientov, liečených erenumabom, u 0,8/1 000 liečených fremanezumabom a u 4,9/1 000 liečených galcanezumabom. 

Migréna, bolesť hlavy a neúčinnosť liečby boli na zozname najčastejších nežiaducich účinkov všetkých troch liečivých prípravkov, čo je typické pre správy FAERS, pretože žiadny liek nie je účinný u všetkých pacientov. Tieto prípady boli hlásené u 1–5/1 000 liečených pacientov. Zápcha bola hlásená v súvislosti s užívaním erenumabu v pomere 4,9 prípadov/1 000 pacientov, ale nenachádzala sa v zoznamoch ďalších dvoch antagonistov CGRP.

Bruce Jancin