Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Účinnosť fremanezumabu u pacientov s komorbidnou depresiou

Dve samostatné analýzy, prezentované na Migraine Trust International Symposium (MTIS), preukazujú účinnosť fremanezumabu v liečbe migrény u pacientov s migrénou a komorbidnou depresiou[1,2]

Depresia a úzkosť sú bežnými komorbiditami, s ktorými sa stretáva približne polovica všetkých pacientov s migrénou a sú spojené s väčšou bolesťou, invaliditou a zníženou kvalitou života. [1-4]

Fremanezumab (Ajovy) sa ukázal ako účinná preventívna liečba migrény u mnohých pacientov, vrátane pacientov s depresiou a úzkosťou. [5-7]

V oboch štúdiách sa preukázalo, že štvrťročné aj mesačné podávanie fremanezumabu je účinné pri znižovaní počtu záchvatov migrény za mesiac o viac ako 50 % v porovnaní s placebom. [1,2] Psychiatrické komorbidity sú u pacientov s migrénou bežné (až 47 % má depresívnu a až 58 % úzkostnú poruchu, časť pacientov trpí na obe poruchy), preto má tento výsledok vysokú klinickú relevanciu. [4]

Prvá štúdia je analýzou zhromaždených dát z dvoch predchádzajúcich šesťmesačných RCT: HALO a FOCUS. Nová štúdia, ktorá bola prezentovaná na MTIS, mala za cieľ analyzovať účinnosť štvrťročného alebo mesačného podávania fremanezumabu oproti placebu u ľudí s migrénou a jednou alebo viacerými psychiatrickými komorbiditami. [1]

Výsledky po troch mesiacoch ukázali, že 32 % pacientov, užívajúcich štvrťročný fremanezumab (n=61) a 36 % pacientov, užívajúcich mesačný fremanezumab (n=75) dosiahlo ≥ 50% zníženie počtu dní migrény za mesiac (MMD) v porovnaní s 19 % u tých, ktorí užívali placebo (n=42), a tento podiel sa zvýšil pri pokračovaní liečby alebo po prechode na fremanezumab v šiestom mesiaci. [1]

Druhá štúdia predstavuje dielčiu analýzu pacientov z RCT fázy IIIb (FOCUS). Táto štúdia mala za cieľ vyhodnotiť účinnosť štvrťročnej alebo mesačnej aplikácie fremanezumabu u pacientov s CM alebo EM, ktorí zaznamenali nedostatočnú odpoveď na dve až štyri triedy predchádzajúcej preventívnej liečby migrény. Subanalýza hodnotila účinnosť liečby u podskupiny pacientov s migrénou, ktorí mali komorbidnú depresiu. [2]

Zníženie bolo pozorované tak u MMD, ako aj u dní s bolesťou hlavy za mesiac pri štvrťročnom aj mesačnom podávaní fremanezumabu v porovnaní s placebom. Rozdiely sa pozorovali aj v početnosti a záťaži depresie (podľa dotazníku PHQ-9) [8], čo naznačuje, že účinná liečba migrény môže tiež pozitívne ovplyvniť depresiu.

V rámci MTIS boli zverejnené aj podrobnosti o zaraďovaní pacientov do štúdie UNITE. [9] Táto 28týždenná štúdia bude hodnotiť účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu u dospelých pacientov s chronickou a epizodickou migrénou a veľkou depresívnou poruchou.

Zdroje

[1] Lipton et al. Efficacy of Quarterly and Monthly Fremanezumab in Patients With Migraine and Psychiatric Comorbidities. Abstract accepted for MTIS 2022. MTIS2022-229

[2] Pozo-Rosich et al. Fremanezumab Efficacy in Migraine Patients With Prior Inadequate Response to ≥3 Preventive Migraine Medication Classes and Depressive Symptoms. Abstract accepted for MTIS 2022. MTIS2022-230

[3] Lanteri-Minet et al. Anxiety and depression associated with migraine: Influence on migraine subjects' disability and quality of life, and acute migraine management. Pain. 2005; 118: 319- 326.

[4] Minen et al. Migraine and its psychiatric comorbidities. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016; 87: 741- 749.

[5] Lipton et al. Long-Term Efficacy of Fremanezumab in Patients with Chronic Migraine and Comorbid Moderate to Severe Depression. Presented at the American Academy of Neurology 61st Annual Meeting Philadelphia, Pennsylvania, USA May 4–10, 2019. P144

[6] Winner et al. Long-Term Efficacy of Fremanezumab in Chronic and Episodic Migraine Patients Who Failed at Least One Prior Migraine Preventive Medication: Results of a 1-Year Study. Presented at the American Headache Society 61st Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA July 11–14, 2019. P151

[7] Silberstein et al. Long-Term Efficacy of Fremanezumab in Chronic and Episodic Migraine Patients with Acute Medication Overuse at Baseline: Results of a 1-Year Study. Presented at the American Headache Society 61st Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA July 11–14, 2019. P107

[8] PHQ-9 assessment tool. https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/patient-health [accessed 26 August 2022]

[9] Lipton et al. A Phase 4 Study of Fremanezumab for Preventive Migraine Treatment in Patients With Major Depressive Disorder: Baseline Patient Characteristics in UNITE. Abstract accepted for MTIS 2022. MTIS2022-231