Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality, z kongresov

Úloha monoklonálnych protilátok v profylaxii migrény a vlastné skúsenosti s fremanezumabom

O vlastnej skúsenosti z klinických štúdií s fremanezumabom sa podelil MUDr. Ladislav Pazdera z Vestra Clinics (Rychnov nad Kněžnou), čo je zdravotnícke zariadenie s registráciou pre klinický výskum pre ochorenie nervovej sústavy, poruchy pamäti, demencie, bolesť, psychosomatické ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, reumatické a kožné ochorenia. Pracovníci z Vestra Clinics sa podieľali na približne 80 klinických štúdiách nielen s migrénou, ale aj pri ďalších ochoreniach.

„Keď sa skončí štúdia fázy III, teda registračná, zadávateľ má záujem na tom, aby pacienti z tejto štúdie pokračovali v liečbe,“ uviedol doktor Pazdera. V štúdii FOCUS, kde sa zúčastnili pacienti s epizodickou i chronickou migrénou, u ktorých zlyhali dve a až štyri profylaktické liečby, bolo v uvedenom zdravotníckom zariadení liečených fremanezumabom od jesene 2017 do jari 2019 celkovo 31 pacientov. Títo pacienti mali migrénu dlhšie ak dvadsať rokov. Po ukončení štúdie sa do pokračovania v liečbe prihlásilo 30 pacientov, čo podľa doktora Pazderu svedčí o mimoriadnom efekte pri minimálnom výskyte nežiaducich účinkov. Tým je zabezpečená dobrá adherencia v liečbe, čo u iných typov profylaktík nie je bežné. Prianie zostať na fremanezumabe vyslovili tak pacienti, ktorí majú s predchádzajúcou liečbou zlé skúsenosti.

Po ukončení štúdie došlo k niekoľkomesačnej pauze v aplikácii fremanezumabu pre administratívne komplikácie. Preto bolo možné sledovať, ako dlho efekt fremanezumabu pretrváva. Tri mesiace po ukončení liečby boli pacienti bez ťažkostí, ale po štvrtom mesiaci sa začali dožadovať liečby migrény, komentoval doktor Pazdera.

Účinnosť fremanezumabu

„Fremanezumab predstavuje prevenciu pre všetky typy migrén,“ povedal doktor Pazdera. U 50 % pacientov nastane 50‑percentná úľava, niektorí sú celkom bez bolestí hlavy. U viacerých pacientov by bola bežná profylaxia rovnako účinná, ale u 70 – 80 % pacientov sa objavujú ich nežiaduce účinky, u monoklonálnych protilátok nezostávajú v liečbe len 2 % pacientov. Fremanezumab pomáha veľmi dobre pri epizodickej migréne, pri chronickej migréne, pri refraktérnych migrénach. K dobrej compliance prispieva pohodlné podávanie bez nutnosti titrácie, čo predstavuje rýchly začiatok podávania a účinku. Výhodou je flexibilné dávkovanie buď raz mesačne alebo raz štvrťročne. Fremanezumab nemá žiadne výraznejšie kontraindikácie.


Klinické štúdie a vlastné pozorovanie

Na základe výsledkov klinických štúdií so stovkami pacientov, ktoré boli publikované vo svetovej literatúre [1] porovnal MUDr. Pazdera vlastné skúsenosti, ktoré (so spoluautormi) uverejnil na svetových konferenciách v roku 2019.

V randomizovanej klinickej štúdii s 880 pacientmi s epizodickou migrénou došlo pri mesačnej aplikácii fremanezumabu k poklesu priemerného počtu dní s migrénou z 8,9 dňa na 4,9 dňa: 6,5 – 4,9 = 1,6 (95% CI ‒2,1 až 0,93 dňa; p < 0,001); pri trojmesačnej z 9,2 dňa na 5,3 dňa: 6,5 – 5,3 = 1,2 (95% CI ‒1,79 až 0,72 dňa; p < 0,001); u placeba: z 9,1 dňa na 6,5 dňa. Nežiaduce účinky boli takmer raritné: erytém v mieste vpichu (3), hnačka (2), úzkosť (2), depresia (2) [1].

Vo Vestra Clinics boli sledovaní pacienti v rámci štúdie FOCUS, ktorej design popisuje graf 1. Výsledky (primárne ciele) sú prehľadne znázornené na grafe 2A, B.

GRAF 1 Štúdie FOCUS ‒ design a dávkovanie u pacientov s epizodickou a chronickou migrénou.

GRAF 2A, B Štúdie FOCUS ‒ zmena od východiskového stavu v 12. týždni v priemernom počte dní s migrénou v dvojito zaslepenej štúdii u pacientov, u ktorých došlo k zlyhaniu valproátu A (n = 261), alebo u pacientov, u ktorých bola neúspešná liečba valproátom a ešte navyše 2 ‒ 3 triedami iných preventívnych liekov B (n = 164).


Účinnosť fremanezumabu u migrény s nedostatočným efektom valproátu a ďalších dvoch až troch profylaktík v štúdii FOCUS

Graf 3 vyjadruje podiel pacientov, ktorí dosiahli 50‑percentnú redukciu priemerného počtu dní v mesiaci s migrénou po 12 týždňoch v porovnaní s východiskovým stavom.

GRAF 3 Štúdie FOCUS ‒ podiel pacientov, ktorí dosiahli 50‑percentnú redukciu priemerného počtu dní v mesiaci s migrénou po 12 týždňoch v porovnaní s východiskovým stavom.

Fremanezumab pri migréne s nedostatočným efektom predchádzajúcich 2 ‒ 4 profylaktík v štúdii FOCUS

Graf 4 zobrazuje zmenu od východiskového stavu v priemernom počte dní s migrénou za 12 týždňov v dvojito zaslepenej študijnej liečbe u pacientov všetkých typov migrény, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba, a graf 5 podiel pacientov, ktorí dosiahli 50‑percentnú redukciu od východiskového stavu v priemernom počte migrén za mesiac za 12 týždňov liečby, u ktorých niekoľko predchádzajúcich preventívnych terapií zlyhalo.

GRAF 4 Štúdie FOCUS ‒ zmena od východiskového stavu v priemernom počte dní s migrénou za 12 týždňov v dvojito zaslepenej študijnej liečbe u pacientov všetkých typov migrény, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba.


GRAF 5 Štúdie FOCUS ‒ podiel pacientov, ktorí dosiahli 50‑percentnú redukciu od východiskového stavu v priemernom počte migrén za mesiac za 12 týždňov liečby, u ktorých niekoľko predchádzajúcich preventívnych terapií zlyhalo.

Z uvedeného vyplýva, že fremanezumab preukázal dobrú účinnosť aj u pacientov s veľmi negatívnymi skúsenosťami s profylaktickou liečbou a že predchádzajúce zlyhanie liečby nemá vplyv na dlhodobú účinnosť fremanezumabu.

Literatúra