Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality, Liečba anti-CGRP

Uspokojivý bezpečnostný profil inhibítorov CGRP z reálnej praxe podľa FDA

Prvé tri inhibítory calcitonin gene related peptidu (CGRP), schválené pre prevenciu migrény, vykazovali dobrý bezpečnostný profil v reálnej klinickej praxi v priebehu prvých šiestich mesiacov po uvedení na trh, uviedol profesor Stephen D. Silberstein ako jednu z významných správ na online kongrese Americkej akadémie neurologických vied (AAN 2020).

Súčasne predložil retrospektívnu analýzu spontánnych postmarketingových hlásení do systému podávania správ o nežiaducich účinkoch FDA (FAERS) pre Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) a Emgality (galcanezumab).

Podľa profesora Silbersteina (riaditeľ centra bolesti hlavy na Sidney Kimmel Medical College vo Philadelphii) na zozname najčastejších 10 nežiaducich účinkov u všetkých troch monoklonálnych protilátok, zameraných na CGRP, významne prevažujú reakcie v mieste vpichu, ako je bolesť, svrbenie, opuch a erytém. Výskyt bol relatívne nízky. Napríklad bolesť v mieste vpichu bola hlásená u 2,94 prípadov na 1 000 pacientov liečených erenumabom, u 0,8/1 000 liečených fremanezumabom a u 4,9/1 000 galcanezumabom.

Migréna, bolesť hlavy a neúčinnosť sa objavili  v tomto zozname u všetkých troch prípravkov, ako je typické pre správy FAERS, pretože žiadny liek nie je účinný u všetkých pacientov. Tieto prípady boli hlásené u 1–5/1 000 liečených pacientov. Zápcha bola hlásená v súvislosti s užívaním erenumabu v pomere 4,9 prípadov/1 000 pacientov, ale neobjavila sa na zozname najčastejších nežiaducich účinkov pri fremanezumabe a galcanezumabe.

Dôležité je, že kardiovaskulárne príhody nepatrili medzi 10 najčastejších nežiaducich účinkov, hlásených u nových anti-CGRP prípravkov.

"Tieto výsledky zmenia našu prax, pretože niektorí lekári váhajú s predpisovaním týchto liekov, pokiaľ nebudú k dispozícii výsledky dlhodobejších údajov o bezpečnosti," uviedol v rozhovore dr. Silberstein.

Neurologička Holly Yancy komentovala nálezy FAERS slovami: „Výsledky pre mňa nie sú prekvapujúce, pretože uvedené nežiaduce účinky boli v podstate očakávané na základe predchádzajúcich priaznivých skúseností z klinických štúdií. Tieto lieky spĺňajú očakávanie, ktoré existovalo už pri schválení FDA práve pred dvoma rokmi,“ povedala Dr. Yancy, špecialistka na bolesti hlavy (Banner–University Medicine Neuroscience Institute, Phoenix).

„Očakávali sa reakcie v mieste vpichu. Klinické skúsenosti vypovedajú o tom, že pokiaľ lieky znižujú počet dní s migrénou a závažnosť atakov, tak je pre pacientov ľahké zvládnuť prechodnú bolesť, začervenanie alebo svrbenie v mieste vpichu,“ dodala.

CGRP je vazoaktívny peptid. Existuje teoretická obava, že farmakologická inhibícia CGRP pri prevencii migrény by mohla viesť ku zvýšenému riziku nežiaducich kardiovaskulárnych príhod, najmä u jedincov s koronárnym ochorením alebo s anamnézou cievnej mozgovej príhody. Absencia akéhokoľvek takéhoto  signálu počas prvých šiestich mesiacov širokého klinického použitia inhibítorov CGRP je veľmi povzbudivá, aj keď ide o problém, ktorý vyžaduje dlhodobejšie sledovanie, uzavrela Dr. Yancy.

Tieto lieky, ktoré sú určené k špecifickej prevencii migrény, predstavujú značný pokrok oproti tomu, čo bolo v minulosti k dispozícii. Sú rovnako účinné alebo účinnejšie, a sú podstatne lepšie znášané ako preventívne lieky, ktoré sa používali doposiaľ, vrátane antidepresív, antiepileptík a liekov na kardiovaskulárne ochorenia.


Zdroj: Silverstein SD et al. AAN 2020, abstrakt S58.008.