Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Zhoršenie migrény po očkovaní proti COVID-19

Na základe hlásenia o migrenóznych atakoch po očkovaní v randomizovaných klinických štúdiách sa autori zamerali na nežiaduce účinky aplikácie vakcíny proti COVID-19 u populácie s migrénou; výskum bol vykonávaný online pomocou pätnásťbodového dotazníka zverejneného na talianskych facebookových stránkach skupín pacientov s bolesťou hlavy. Boli zhromaždené údaje o demografických a klinických parametroch závažnosti migrény, infekcie COVID-19, očkovaní a o charakteristikách bolestí hlavy po očkovaní

Desať dní po tom, čo bol dotazník zverejnený elektronicky na talianskych facebookových stránkach, ho vyplnilo 841 pacientov s migrénou. Z toho 553 (65,76 %) pacientov uvádzalo migrénu bez aury, 219 (26,04 %) migrénu s aurou, 69 (8,20 %) pacientov malo migrénu bez aury aj s aurou a 199 (23,66 %) pacientov udávalo chronickú migrénu. Priemerná frekvencia záchvatov bolesti hlavy (dni/mesiac) počas troch mesiacov pred očkovaním proti COVID-19 bola >15 dní u 199 (23,66 %) pacientov, 9 – 14 dní u 169 (20,1 %) pacientov, 5 –8 u 280 (33,29 %) pacientov a < 4 u 193 (22,95 %) pacientov. Preventívnu antimigrenóznu farmakologickú liečbu užívalo 485 (57,67 %) pacientov. Úľavovú medikáciu užívalo 204 (24,26 %) pacientov, triptány 237 (28,18 %), NSAID 205 (24,38 %) a triptány striedavo s NSAID 120 (14,27 %) pacientov. Iba 27 (3,21 %) pacientov užívalo iné lieky proti bolesti, ako sú opioidy, benzodiazepíny, steroidy alebo antiemetiká. 

Z celej vzorky pacientov sa 77 (9,16 %) subjektov nakazilo infekciou COVID-19. Všetci pacienti podstúpili aspoň prvú aplikáciu vakcíny COVID-19 a 394 (46,85 %) pacientov dostalo aj druhú dávku (v prípade potreby). Celkom 659 (78,36 %) pacientov dostalo mRNA vakcíny (Pfizer alebo Moderna) a 182 (21,64 %) pacientov dostalo vírusové vektorové vakcíny (AstraZeneca alebo Janssen). 

Z 841 pacientov s migrénou, ktorí vyplnili dotazník, malo po prvej dávke 66,47 % a po druhej 60,15 % pacientov záchvat bolesti hlavy (od 1 hodiny do 7 dní). 

Celkovo 57,60 % pacientov označovalo záchvaty po očkovaní ako závažnejšie (50,62 % pacientov), dlhotrvajúce (52,80 % pacientov) a viac obťažujúce (49,69 % pacientov) v porovnaní s obvyklými záchvatmi migrény. Pozorovaný jav môže súvisieť s produkciou zápalových mediátorov, ako je interferón-1β. 

Vzhľadom na vysokú prevalenciu migrény vo všeobecnej populácii môže povedomie o riziku zhoršenia bolestí hlavy po očkovaní proti COVID-19 u týchto pacientov pomôcť lekárom aj samotným pacientom manažovať problémy s rozvahou bez zbytočného vynakladania prostriedkov na nevhodnú starostlivosť.

Zdroj: Silvestro M, et al. Headache Worsening after COVID-19 Vaccination: An Online Questionnaire-Based Study on 841 Patients with Migraine. J Clin Med 2021; 10: 5914. https://doi.org/10.3390/jcm10245914