Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

AD test "Migréna"

K dispozícii na stránkach https://www.e-kazuistiky.sk/ad-testy/

viac...

Aktuality

Migréna - Moderná diagnostika a liečba

Knihu kúpite na stránkach nakladateľstva Maxdorf.

viac...

Aktuality

Zamerané na 9. výročný kongres Európskej neurologickej…

Deviaty výročný kongres EAN sa konal 1.—4. júla 2023 v Budapešti.

viac...

Aktuality

Anti-CGRP monoklonálna protilátka ponúka úľavu…

Nový výskum ukazuje, že liečba monoklonálnou protilátkou anti-CGRP redukuje symptómy depresie u pacientov s migrénou a komorbidnou veľkou depresívnou poruchou.

viac...

Aktuality

Fremanezumab v klinickej praxi

V rámci satelitného sympózia spoločnosti Teva sa diskutovalo o praktických aspektoch liečby fremanezumabom u pacientov trpiacich na migrénu.

viac...

Aktuality

Komentár ku druhej internej analýze európskej…

PEARL je pokračujúca štúdia fázy IV hodnotiaca reálnu účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť fremanezumabu u európskej populácie pacientov s epizodickou (EM) a chronickou (CM) migrénou.

viac...