Aktuality

Migréna a pridružené psychické komplikácie

Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia...

Aktuality

Tohtoročný zjazd ČSNS 2021 bol zrušený

Pre ďalšie informácie sledujte webové stránky ČSNS.

Aktuality

Pozvánka na sympózium Nové možnosti v liečbe migrény

Sympózium sa uskutoční 2. 12. 2021 od 15.30 hod v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

Aktuality

Vplyv fremanezumabu u pacientov s chronickou migrénou…

Pacienti s chronickou migrénou často užívajú lieky na akútnu bolesť hlavy, ktoré môžu viesť až k nadmernému užívaniu liekov.

Aktuality

Komentár k článku Vplyv fremanezumabu u pacientov…

Komentár pripravila MUDr. Petra Migaľová

Aktuality

Komentár MUDr. Kotase k článku Redukcia intenzity…

Komentár pripravil as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Aktuality

E-learningový kurz: Migréna a role sestry

Odporúčajte svojej sestričke unikátny kurz Migréna a úloha sestry

Aktuality

Post hoc analýza štúdií fázy III potvrdzuje účinky…

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť vplyv fremanezumabu na záťaž a trvanie atakov u pacientov s epizodickou (EM) alebo chronickou migrénou (CM).

Aktuality

Komentár k článku Redukcia intenzity a trvania…

Komentár pripravil doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Aktuality

Kvalita života pacientov s migrénou

Migréna je celosvetovo považovaná za druhú hlavnú príčinu rokov prežitých s disabilitou.