Aktuality

Priebežné výsledky štúdie FINESSE – účinnosť fremanezumabu…

Štúdie z reálneho prostredia doplňujú údaje získané z randomizovaných klinických štúdií.

Aktuality

Nové kazuistiky o liečbe migrény

Ďalšie kazuistiky o liečbe migrény.

Aktuality

Špecifická profylaktická liečba migrény je na…

Najnovším trendom v profylaktickej liečbe migrény, je využitie modernej biologickej liečby takzvanými monoklonálnymi protilátkami zo skupiny anti CGRP.

Aktuality

Migréna a pridružené psychické komplikácie

Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia...

Aktuality

Tohtoročný zjazd ČSNS 2021 bol zrušený

Pre ďalšie informácie sledujte webové stránky ČSNS.

Aktuality

Pozvánka na sympózium Nové možnosti v liečbe migrény

Sympózium sa uskutoční 2. 12. 2021 od 15.30 hod v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

Aktuality

Vplyv fremanezumabu u pacientov s chronickou migrénou…

Pacienti s chronickou migrénou často užívajú lieky na akútnu bolesť hlavy, ktoré môžu viesť až k nadmernému užívaniu liekov.

Aktuality

Komentár k článku Vplyv fremanezumabu u pacientov…

Komentár pripravila MUDr. Petra Migaľová

Aktuality

Komentár MUDr. Kotase k článku Redukcia intenzity…

Komentár pripravil as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Aktuality

E-learningový kurz: Migréna a role sestry

Odporúčajte svojej sestričke unikátny kurz Migréna a úloha sestry