Aktuality

Kvalita života pacientov s migrénou

Migréna je celosvetovo považovaná za druhú hlavnú príčinu rokov prežitých s disabilitou.

viac...

Aktuality

Nové kazuistiky o liečbe migrény

Tri nové kazuistiky o liečbe migrény s možnosťou absolvovať akreditovaný AD test.

viac...

Aktuality

Komentár k článku Kvalita života pacientov s migrénou

Komentár pripravil prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.

viac...

Aktuality

Pozvánka na sympózium The spectrum of CGRP monoclonal…

Pripojte sa vo štvrtok 9. septembra od 17:45 do 19:15.

viac...

Aktuality

Migréna kazuistiky

Nový akreditovaný cyklus kazuistík, zameraný na problematiku liečby migrény.

viac...